Hi From VietNam (1 Viewer)

Hello guys, I come from VietNam.Viet Nam still be baned IP by Nexon so I played in lot off P.Server but i dont like HP wasshing, only grinding or Leeching...etc so i out game for time.
I'm very happy while i find this sever where i can take some quest funny like jump quest and chat with them.
Right now, I level 27, ingame: ichibansugoi .
Have a good day wherever you are! :)
 

Louis

Keyence Co.
Donor
Chào người anh em. Chào mừng tới mapleUnity.
Có cần giúp đỡ gì thì pm ingame hoặc discord nhé :D
 
  • Thread Starter Thread Starter
  • #3
Hi man, very needed!!, I so Wretched by can not see VN friend here :))))
Vietnam: Ơn zời, tìm đc người Việt rầu. :D H tôi mới thấy đc tin nhắn. Có gì tối add friend tôi nhé. Chơi cái serve này ngoại trừ vụ cày level mệt nghỉ khác Nấm lùn xưa thì bao nhiêu cái ăn hành đều đủ. :(((((
 

Users Who Are Viewing This Thread (Users: 0, Guests: 1)

Top Bottom